En av Stockholms nyaste destinationer.

Nya DJURGÅRDSVARVET

Mellan Beckholmen och Gröna Lund hittar du Nya Djurgårdsvarvet, en av Stockholms nyaste destinationer.

Här kan du beskåda praktfulla träbåtar, upplev svensk hantverkstradition eller varför inte avsluta en solskenspromenad längs vattnet med en räksmörgås eller en kopp kaffe.

Nya Djurgårdsvarvet driver verksamheterna på området som ägs av den ideella Stiftelsen Nya Djurgårdsvarvet med syftet
“för att bevarande av svensk träbåtstradition”.


Historia

Från förr till hur det idag är ett mindre varv för reparation och underhåll huvudsakligen av veteranbåtar. varHistoria ››


Visioner

Vilka är vi, var är vi på väg och med vems hjälp. Läs mer om oss och om hur vi driver Nya Djurgårdsvarvet.

Vision ›› 


Företag & Partners

Vilka Företag finns här? Vilka är våra samarbetspartners? 

Ta reda på mer


Kontakt

Har du spännande ideer, tankar eller åsikter eller vill bara berätta om hur bra jobb vi har gjort kan du göra det här:

Kontakt ›

Historia

Djurgårdsvarvet

År 1712 skapade Johan Lampa, ålderman i byggnadsskrået, en varvsrörelse på området som nu är Gröna Lund. Under de närmaste decennierna återfinns ett antal ägare där den mest namnkunnige är skeppsbyggmästaren Fredrik af Chapman. På varvet byggdes ett stort antal krigsfartyg inför Gustaf III:s Rysslandsäventyr. Mest bemärkt är kanske den Chapman-ritade skonerten Amphion och kungaslupen Vasaorden som byggdes 1774, senare förstörd i en brand 1921.

Under 1800-talets första decennier utökades verksamheten och där byggdes ett stort antal skepp, briggar, skonare galeaser och slupar. Efterhand blir området för litet för de allt större fartygen och 1862 läggs varvet ned. Tomten säljs till Stockholms stad och används som upplagsplats för vissa varor, bl.a sill som ger området öknamnet “Sillhovet”.

Det nedgångna området arrenderas sedan för att där bygga en karusell och en förlustelseanläggning, Gröna Lund.

NYA Djurgårdsvarvet

Öster om det gamla Djurgårdsvarvet låg i mitten av 1800-talet en tomt benämnd kv. Grönlandet. På denna fanns en herrgård med omgivande flyglar, park, trädgård och bryggor. Samma år som varvet lades ned bildades Stockholms ångslupsaktiebolag. Bolaget tog området Grönland i besittning som uppläggsplats för sina Djurgårdsfärjor och skärgårdsbåtar, senare förekom även viss nybyggnad av fartyg. 1970 förvärvade landstinget aktierna i AB Djurgårdsvarvet, som kom att ligga i träda ett antal år. Mot slutet av 1900-talet inköptes området av byggföretaget JM i avsikt att bygga bostäder. Sedan stadsfullmäktige avstyrkt bostadsbygge har området genom Djurgårdsförvaltningens omsorg kommit att utvecklas till ett mindre varv för reparation och underhåll huvudsakligen av veteranbåtar. Varvsområdet blir ett levande museum där gammal hantverkskunskap med marin anknytning erbjuds besökarna.

Under 1800-talets första decennier utökades verksamheten och där byggdes ett stort antal skepp, briggar, skonare galeaser och slupar. Efterhand blir området för litet för de allt större fartygen och 1862 läggs varvet ned. Tomten säljs till Stockholms stad och används som upplagsplats för vissa varor, bl.a sill som ger området öknamnet “Sillhovet”.

Det nedgångna området arrenderas sedan för att där bygga en karusell och en förlustelseanläggning, Gröna Lund.

Bilder från förr och nu

Galleri

Kontakt

Nya Djurgårdsvarvet

Besöksadress: Beckholmsvägen 4-26, Stockholm

0708 26 62 74

gustaf@brakenhielm.se